Wat doet Haptotherapie?

Alles wat je aan indrukken opdoet van de wereld, neem je waar via je lichaam. Emoties en gevoelens ervaar je in je lijf. 

Je lichaam heeft een ‘geheugen’ voor gevoelsmatige ervaringen: je lichaam vertelt niet alleen over je gevoelens nu, maar herinnert zich ook gevoelens van vroeger.

Oude, prettige en onprettige gevoelens, van waaruit zich voorkeursgedrag en patronen hebben gevormd die tot uitdrukking komen in je lichaam.

Je lichaam vertelt in die zin je levensverhaal.

In de haptotherapie speelt naast het gesprek en belevingsgerichte oefeningen, de positieve werking van aangeraakt worden een belangrijke rol. Aanraken is de meest directe vorm van communicatie.

Het spreekt heel duidelijk je gevoel aan. Je kunt je erkend en bevestigd voelen. Wanneer je wordt (aan)geraakt, kan datgene naar de oppervlakte komen wat werkelijk in je leeft.

Met haptotherapie is het mogelijk ontkende of vaag bewuste gevoelens en emoties te herkennen, te beleven en te accepteren en zo een plaats te geven in je leven.

In de aanraking wordt voelbaar gemaakt op welke momenten je blokkeert of jezelf terughoudt, of juist teveel investeert. Het geeft je inzicht in de wijze waarop je in het leven staat en in de wijze waarop je omgaat met je problemen/klachten.

Via ervaringsoefeningen worden mogelijkheden geboden om andere wegen te onderzoeken, waardoor je wellicht in staat bent om antwoord te vinden op levensvragen of anders om te gaan met je mogelijkheden en beperkingen. 

Deze ontwikkeling kan leiden tot het vinden van een eigen evenwicht in je leven; een evenwicht tussen denken en voelen, tussen naar binnen en naar buiten gericht zijn en tussen zorg voor jezelf en zorg voor de ander.