favicon

Haptonomie - Haptotherapie

“Jij mag zijn wie je bent en je mag worden wie je bent, op jouw tijd” (Dr. Anna Terruwe)

Voor veel mensen zijn de begrippen haptonomie en haptotherapie nieuw, dus hier even wat uitleg:

“Hapto” – afgeleid van het Griekse hapsis: verbinding, tast, aanraking

“Nomie”- afgeleid van het Griekse nomos:beschrijving van wetmatigheid

“Therapie”- afgeleid van het Griekse therapeia: geneeswijze

Aanraking, tast en gevoel

De haptonomie maakt duidelijk hoe de tast essentieel is voor de ontwikkeling van je gevoel en je gevoelsleven. De haptonomie beschrijft ook hoe denken en voelen geïntegreerd worden in onze ontwikkeling. Hierin is de affectieve aanraking belangrijk omdat de tastzin wordt aangesproken. De tast maakt het mogelijk om contact te maken met de wereld en de mensen om je heen. De haptonomie heeft een heel eigen visie op de omstandigheden waarin je kunt uitgroeien tot een evenwichtige volwassene, hoe dat mis kan gaan en wat er dan nodig is. Mensen die tijdens de opvoeding weinig geknuffeld en aangeraakt zijn en die niet begeleid zijn bij hun gevoelens, hebben vaak een gevoel van niet compleet zijn of iets mankeren of missen. In de haptotherapie wordt de kennis van de haptonomie therapeutisch aangewend. Belangrijk in de behandeling is de ontmoeting, waarin de haptotherapeut aansluit bij jou, en met je meekijkt in jouw wereld. De affectief bevestigende aanraking laat je voelen dat jij jezelf mag zijn. Deze aanraking is specifiek voor de haptotherapie en wordt o.a. ingezet om te bevestigen wie jij bent en je uit te nodigen meer in je lijf te komen, te voelen in jezelf, je (lichaams)grenzen te voelen, thuis te raken in je lijf en meer vanzelfsprekend je plek in te nemen in het leven. Ook hoe jij met anderen omgaat wordt voelbaar gemaakt in het aanrakend contact. Aangeraakt worden is dus een noodzakelijke levensbehoefte! In de haptotherapeutische begeleiding ligt de nadruk op ontwikkeling en groei, het ontdekken en accepteren wie je bent en het aanspreken van je gevoels-en contactvermogens.

Wist je dat je de meeste oplossingen binnen jezelf kunt vinden?

Veel problemen en conflicten verdwijnen, als je meer in je lichaam aanwezig bent en luistert in de diepere lagen van jezelf.

Haptotherapie helpt je contact met je lichaam te maken, je gevoelsvermogens aan te spreken en je eigen antwoorden te vinden.

Thuis in je lijf zijn

Verbinden met jezelf

aanwezig zijn in je lijf 

contact maken met je gevoel

je veilig voelen in jezelf

lees hier meer…….

Leven vanuit wezenlijk contact met jezelf en met je omgeving, begint met thuis in je lijf zijn

Verbinden met je omgeving

(in) jezelf blijven in contact met anderen

gevoelsverbindingen maken

je veilig voelen in verbinding

lees hier meer….

Wil je meer weten over Haptotherapie en wat het voor jou kan betekenen?