favicon

Werkwijze

Bevestiging van wie je bent

Je hebt contact en relaties nodig in je leven. Contact kan heel voedend zijn. Vooral als je voelt dat je jezelf kunt zijn bij de ander, dat de ander jou ziet en hoort; je laat voelen dat jij oké bent zoals je bent, dat je welkom bent. Deze bevestiging schept ruimte om jezelf te zijn en je te openen en maakt het ook veilig om (in) jezelf te zijn, je thuis te voelen in je lijf en te ontspannen. Die verankering in je lijf geeft een gevoel van geborgenheid en stevigheid. Het brengt een gevoel van rust en “ik ben oké zoals ik ben”. Met dit als basisgevoel is je leven meer ontspannen, heb je meer (zelf)vertrouwen en kun je makkelijker openstaan en jezelf zijn in contact met anderen.

Uitnodiging in de aanraking

In mijn begeleiding is de aanraking een belangrijk onderdeel van de behandeling. In de aanraking wordt de bevestiging ook direct voelbaar: jij mag zijn wie jij bent, nu, op dit moment.

De aanraking helpt je lijf verzachten en ontspannen. Beknellingen en spanningen kunnen gaandeweg losgelaten worden, wanneer het veilig genoeg voelt voor je.

In de ontmoeting schep ik ruimte waarin jij jezelf kunt ervaren. Ik nodig je in de -doorgaans zachte- bevestigende aanraking uit, om verbinding met je lijf te maken en daarin aanwezig te zijn. Door in je lijf te zijn, kun je beter voelen wat er werkelijk leeft in jou. Dit directe ervaren van jezelf in de aanraking wordt vaak als “meer waar” beleefd dan wat je met je hoofd over jezelf bedenkt. Door je aandacht naar binnen te brengen en daar te luisteren, te voelen en stil te staan bij jezelf, leer je signalen en gevoelens van je lijf beter herkennen en er vertrouwd mee raken. Hoe meer je naar jezelf luistert, hoe meer je je thuis leert voelen in je lijf en in jezelf. Zo bouw je aan een betere relatie met je zelf, waarin je je veilig voelt met jezelf en je gevoel, op jezelf vertrouwt, beter je grenzen en behoeften kan aangeven naar je omgeving en je meer je eigen weg volgt. Zo geef jij je leven steeds meer vorm zoals jij graag wil en blijf je tegelijkertijd in verbinding met je omgeving. Deze veranderingen in de relatie met jezelf werken ook door in de kwaliteit van je relaties. Resultaat is meer voldoening, vervulling, vreugde en vitaliteit in je leven!

Breder aanbod

De relatie tussen lichaam en geest en hoe we onszelf meer als één geheel kunnen ervaren, heeft al heel lang mijn interesse. Door de jaren heen heeft mijn kennis hierin zich verdiept. Naast de psychologie en haptonomie, heb ik inspiratie gevonden in ander stromingen en technieken die bijdragen aan (energetisch) bewustzijn, zelfzorg en loslaten.

Zo is er een integraal aanbod ontstaan, waarin we kijken naar wat jou in de weg staat om jezelf te zijn en werken we er aan om de onvrijheden in je denken, voelen en je lijf op te lossen. De haptonomie blijft de basis van behandeling, maar andere tools worden ingezet als het op dat moment zinvol en ondersteunend is in de behandeling. Welke werkvorm dan ook, de behandeling is erop gericht dat jij meer jezelf kunt ervaren en jezelf zijn en meer in je lichaam aanwezig kunt zijn.

Ik heb veel ervaring opgedaan met de begeleiding van hoogsensitiviteit en de klachten die ontstaan vanuit die (vaak onbegrepen en niet herkende) aanleg. Ook spannings-en stressklachten en het leren loslaten van spanningen en “ont-stressen” behoren tot mijn expertise. Steeds meer wordt onderkend dat met name langdurige stress heel ongezond is. Het tot rust brengen van het stress-systeem op fysiek niveau is (zeker in deze tijd) van vitaal belang voor je mentale, emotionele en fysieke welzijn!

Wil je meer weten over Haptotherapie en wat het voor jou kan betekenen?